กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 5,559,669.00310,536.0094.4 %5.040,157.2812,554.0568.7 %5.0
รวม 5,559,669 310,536 94.41 % 5.0 40,157 12,554 68.74 % 5.0