กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,682,553.301,014,000.0039.7 %5.050,059.4629,969.9840.1 %5.0
รวม 1,682,553 1,014,000 39.73 % 5.0 50,059 29,970 40.13 % 5.0