กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน828,138.9460,000.0092.8 %5.031,696.565,461.9082.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ405,270.91197,045.0051.4 %5.07,645.247,461.302.4 %1.0
รวม 1,233,410 257,045 79.16 % 5.0 39,342 12,923 67.15 % 5.0