กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 905,347.88776,077.6314.3 %5.038,115.597,649.6079.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 188,352.58128,943.0031.5 %5.03,507.775,488.38-56.5 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1,353,534.30874,009.4435.4 %5.03,381.902,657.0721.4 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 780,103.75894,066.00-14.6 %0.011,968.1710,831.009.5 %4.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1,230,238.8042,853.0096.5 %5.015,028.565,913.0460.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง673,717.75563,709.0016.3 %5.011,047.263,197.4271.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม1,019,316.902,313,697.00-127.0 %0.013,569.303,676.5672.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร839,548.06798,435.004.9 %2.016,838.7625,053.50-48.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี741,514.94497,785.0032.9 %5.08,285.675,270.6436.4 %5.0
รวม 7,731,675 6,889,575 10.89 % 5.0 121,743 69,737 42.72 % 5.0