กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 903301.06776077.6314.1 %5.038115.597649.596779.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 187932.67128943.031.4 %5.03507.775488.3755-56.5 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1350557.4874009.4435.3 %5.03381.89992657.07421.4 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 778491.5894066.0-14.8 %0.011968.1710830.9969.5 %4.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1227510.542853.096.5 %5.015028.5615913.037160.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง672225.75563709.016.1 %5.011047.263197.421971.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม1017045.92313697.0-127.5 %0.013569.33676.555972.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร837700.88798435.04.7 %2.016838.7625053.504-48.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี739944.5497785.032.7 %5.08285.66995270.640636.4 %5.0
รวม 7,714,710 6,889,575 10.70 % 5.0 121,743 69,737 42.72 % 5.0