กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2847388.31711465.039.9 %5.053458.14142270.69920.9 %5.0
รวม 2,847,388 1,711,465 39.89 % 5.0 53,458 42,271 20.93 % 5.0