กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2,853,669.001,711,465.0040.0 %5.053,458.1442,270.7020.9 %5.0
รวม 2,853,669 1,711,465 40.03 % 5.0 53,458 42,271 20.93 % 5.0