สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 616339.06504871.9118.1 %5.030008.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 616,339 504,872 18.09 % 5.0 0 0 0.00 % 0.0