สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 617,742.19504,871.9118.3 %5.030,008.164,972.3283.4 %5.0
รวม 617,742 504,872 18.27 % 5.0 30,008 4,972 83.43 % 5.0