สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 313,875.34255,366.6318.6 %5.034,594.9516,012.1053.7 %5.0
รวม 313,875 255,367 18.64 % 5.0 34,595 16,012 53.72 % 5.0