สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 967,480.63651,783.0032.6 %5.043,421.5226,495.6939.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)28,352.2619,137.0032.5 %5.02,624.22198.8892.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)87,630.70251,000.00-186.4 %0.030,143.3813,937.3553.8 %5.0
รวม 1,083,464 921,920 14.91 % 5.0 76,189 40,632 46.67 % 5.0