สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1,501,612.801,192,280.0020.6 %5.038,021.797,752.1679.6 %5.0
รวม 1,501,613 1,192,280 20.60 % 5.0 38,022 7,752 79.61 % 5.0