กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน2,459,045.501,846,160.6024.9 %5.048,965.1223,029.0753.0 %5.0
รวม 2,459,046 1,846,161 24.92 % 5.0 48,965 23,029 52.97 % 5.0