กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน6.3784131E+91846160.6100.0 %5.048965.12123029.0753.0 %5.0
รวม 6,378,413,100 1,846,161 99.97 % 5.0 48,965 23,029 52.97 % 5.0