กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1,620,439.40762,274.0053.0 %5.037,418.342,827.8592.4 %5.0
รวม 1,620,439 762,274 52.96 % 5.0 37,418 2,828 92.44 % 5.0