กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1616715.6ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037418.342827.853592.4 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 37,418 2,828 92.44 % 5.0