สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)4,996,938.002,604,446.0047.9 %5.052,801.5621,547.2059.2 %5.0
รวม 4,996,938 2,604,446 47.88 % 5.0 52,802 21,547 59.19 % 5.0