สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)4985864.02604446.047.8 %5.052801.55921547.20159.2 %5.0
รวม 4,985,864 2,604,446 47.76 % 5.0 52,802 21,547 59.19 % 5.0