สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม2,093,828.601,413,000.0032.5 %5.036,667.9218,901.8148.5 %5.0
รวม 2,093,829 1,413,000 32.52 % 5.0 36,668 18,902 48.45 % 5.0