กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 543,355.19178,560.0067.1 %5.030,380.219,368.9669.2 %5.0
รวม 543,355 178,560 67.14 % 5.0 30,380 9,369 69.16 % 5.0