กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 673,768.81312,423.0053.6 %5.030,599.085,274.7582.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน59,680.7810,886.1981.8 %5.02,979.35625.9879.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส33,139.39775.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก91,868.0138,889.9957.7 %5.03,500.221,863.0046.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร62,447.0863,035.00-0.9 %0.05,792.28672.8188.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น104,998.0929,384.4672.0 %5.06,455.11621.4490.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม92,394.6713,625.4085.3 %5.02,877.55560.6280.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา122,283.5546,687.7661.8 %5.04,002.721,343.6166.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี52,935.686,792.0087.2 %5.01,764.841,169.8533.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร62,258.1729,704.0052.3 %5.03,494.22885.6974.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่87,665.7089,478.00-2.1 %0.013,176.071,053.9192.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา50,246.467,526.0085.0 %5.07,035.66137.8898.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง82,576.4734,170.6558.6 %5.02,773.02426.2584.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช72,061.7758,062.0019.4 %5.05,215.12502.0690.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน94,153.419,267.5490.2 %5.05,864.64605.2089.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า50,834.526,344.0087.5 %5.07,397.941,219.3483.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง125,097.52104,731.0016.3 %5.07,450.801,806.9275.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี62,463.3523,137.0063.0 %5.01,727.01570.9666.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร255,311.78597,989.00-134.2 %0.08,804.70507.8894.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี195,965.2363,275.0767.7 %5.05,792.224,124.4228.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์56,008.9115,524.0072.3 %5.01,634.58202.4187.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช60,095.846.00100.0 %5.04,311.7284.2898.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี54,548.5634,896.0036.0 %5.03,289.98480.4785.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย105,180.1721,902.1179.2 %5.03,934.38750.7080.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์43,594.194,241.0090.3 %5.07,524.63757.1189.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด72,603.3351,324.0029.3 %5.011,913.42839.5293.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี68,269.0018,130.0073.4 %5.02,448.24341.0086.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง97,987.10162,287.00-65.6 %0.017,646.301,800.8089.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี61,301.0514,694.0076.0 %5.01,564.4044.6097.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 76,725.4215,920.6179.2 %5.02,359.441,110.2052.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล41,958.5925,136.9640.1 %5.0786.96574.4227.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์147,624.98133,952.009.3 %4.515,537.481,450.3090.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี68,897.23120,660.00-75.1 %0.02,660.52672.9674.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์72,983.9128,159.9661.4 %5.07,459.861,428.5380.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย64,730.0632,386.4950.0 %5.02,782.02619.6177.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป95,647.66167,679.00-75.3 %0.0172,490.70541.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี50,623.582,900.0094.3 %5.01,704.24406.0476.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี71,057.4221,996.8169.0 %5.015,721.441,006.9593.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง91,282.0479,751.3012.6 %5.05,363.331,244.7976.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก71,864.5916,274.2077.4 %5.05,163.481,023.1680.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี51,070.9110,958.5578.5 %5.01,180.80286.7275.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี65,611.35123,720.81-88.6 %0.03,301.38765.5076.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา48,220.6456,080.00-16.3 %0.07,694.70106.2098.6 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2143,405.1474,659.80-72.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์45,592.2012,643.5072.3 %5.04,177.50347.2291.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี46,008.449,606.0079.1 %5.032,075.46594.8698.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี39,677.6915,838.0560.1 %5.03,676.145.7099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช117,392.64426,240.00-263.1 %0.04,335.601,700.8760.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่37,637.6743,208.83-14.8 %0.01,084.3279.0192.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง48,986.0438,584.1921.2 %5.06,910.68175.8697.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา46,342.7811,385.0075.4 %5.04,587.18819.5482.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา50,332.8024,556.0151.2 %5.06,993.66396.3894.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา44,457.399,300.4479.1 %5.01,830.24328.4182.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี47,125.2712,921.1072.6 %5.057,148.128.62100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 18,723.4611,669.1037.7 %5.0339,351.381,012.1899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ41,846.3210,000.0076.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 24,668.7620,577.6016.6 %5.0111,892.861,144.6799.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา30,683.8318,964.0038.2 %5.036,462.06928.1997.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง15,438.5520,444.00-32.4 %0.0102,580.27565.3499.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม31,161.5713,941.0055.3 %5.0115,071.30308.8699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา18,824.6016,320.0013.3 %5.050,086.26188.4799.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 42,143.9310,153.0875.9 %5.02,164.92382.8582.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช17,610.9421,972.42-24.8 %0.0210,002.05309.1099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี53,029.5041,510.6021.7 %5.07,514.64554.1492.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี23,988.5843,280.00-80.4 %0.0140,563.17522.0399.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่32,278.2764,476.94-99.8 %0.019,957.10177.5299.1 %5.0
รวม 4,987,394 3,677,016 26.27 % 5.0 1,683,642 51,060 96.97 % 5.0