กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร ไม่ครบ312,423.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน59,401.9810,886.1981.7 %5.02,979.35625.9879.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส33,218.10775.0097.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก91,692.9438,889.9957.6 %5.03,500.221,863.0046.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร62,376.3663,035.00-1.1 %0.05,792.28672.8188.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น104,579.0729,384.4671.9 %5.06,455.11621.4490.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม92,150.0913,625.4085.2 %5.02,877.55560.6280.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา121,954.6746,687.7661.7 %5.04,002.721,343.6166.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี52,935.686,792.0087.2 %5.01,764.841,169.8533.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่87,711.7889,478.00-2.0 %0.013,176.071,053.9192.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาไม่ครบ7,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ137.88ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง82,669.9234,170.6558.7 %5.02,773.02426.2584.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช72,061.7758,062.0019.4 %5.05,215.12502.0690.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ402.85ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า50,774.816,344.0087.5 %5.07,397.941,219.3483.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง124,605.15104,731.0015.9 %5.07,450.801,806.9275.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี62,106.5323,137.0062.7 %5.01,727.01570.9666.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร254,749.36597,989.00-134.7 %0.08,804.70507.8894.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรีไม่ครบ63,275.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,124.42ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์55,977.6415,524.0072.3 %5.01,634.58202.4187.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช59,961.106.00100.0 %5.04,311.7284.2898.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวีไม่ครบ34,896.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ480.47ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย104,894.1921,902.1179.1 %5.03,934.38750.7080.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์43,480.534,241.0090.2 %5.07,524.63757.1189.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด72,478.0351,324.0029.2 %5.011,913.42839.5293.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง97,770.63162,287.00-66.0 %0.017,646.301,800.8089.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี61,167.6414,694.0076.0 %5.01,564.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 76,903.7415,920.6179.3 %5.02,359.441,110.2052.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล42,037.5425,136.9640.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์147,168.17133,952.009.0 %4.515,537.481,450.3090.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี68,703.95120,660.00-75.6 %0.02,660.52672.9674.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์72,814.6028,159.9661.3 %5.07,459.861,428.5380.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยไม่ครบ32,386.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ619.61ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป95,428.42167,679.00-75.7 %0.0172,490.70541.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ406.04ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง91,032.5279,751.3012.4 %5.05,363.331,244.7976.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี50,934.0910,958.5578.5 %5.01,180.80286.7275.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี65,428.08123,720.81-89.1 %0.03,301.38765.5076.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา48,087.6056,080.00-16.6 %0.07,694.70106.2098.6 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2143,279.3374,659.80-72.5 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์45,592.2012,643.5072.3 %5.04,177.50347.2291.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี45,883.349,606.0079.1 %5.032,075.46594.8698.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี39,557.3515,838.0560.0 %5.03,676.145.7099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช117,135.58426,240.00-263.9 %0.04,335.601,700.8760.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่37,659.7443,208.83-14.7 %0.01,084.3279.0192.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง49,221.4838,584.1921.6 %5.06,910.68175.8697.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา46,454.6311,385.0075.5 %5.04,587.18819.5482.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา44,484.239,300.4479.1 %5.01,830.24328.4182.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8.62ประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 18,770.7711,669.1037.8 %5.0339,351.381,012.1899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติไม่ครบ10,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 24,569.4320,577.6016.2 %5.0111,892.861,144.6799.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา30,590.7318,964.0038.0 %5.036,462.06928.1997.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง15,504.4120,444.00-31.9 %0.0102,580.27565.3499.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม31,105.4113,941.0055.2 %5.0115,071.30308.8699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา18,868.1916,320.0013.5 %5.050,086.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 42,045.6610,153.0875.9 %5.02,164.92382.8582.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช17,610.9421,972.42-24.8 %0.0210,002.05309.1099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี52,968.8141,510.6021.6 %5.07,514.64554.1492.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี23,908.5743,280.00-81.0 %0.0140,563.17522.0399.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่32,297.0964,476.94-99.6 %0.019,957.10177.5299.1 %5.0
รวม 3,384,765 3,080,759 0.00 % 0.0 1,483,167 34,943 0.00 % 0.0