กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1,546,851.40310,000.0080.0 %5.098,313.306,889.1493.0 %5.0
รวม 1,546,851 310,000 79.96 % 5.0 98,313 6,889 92.99 % 5.0