กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1157277.52127084.0-83.8 %0.039850.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,157,278 2,127,084 -83.80 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0