สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี753835.44673344.010.7 %5.035217.165065.91685.6 %5.0
รวม 753,835 673,344 10.68 % 5.0 35,217 5,066 85.62 % 5.0