สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1,249,955.902,091,934.00-67.4 %0.051,579.004,547.3591.2 %5.0
รวม 1,249,956 2,091,934 -67.36 % 0.5 51,579 4,547 91.18 % 5.0