สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา551,466.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,377.602,583.5091.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 31,378 2,583 91.77 % 5.0