สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร34106.391101545.0-197.7 %0.06030.08012079.274465.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1288391.28210925.226.9 %5.06358.83983025.976652.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ81500.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2543.8269ประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์632660.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 322,498 312,470 0.00 % 0.0 12,389 5,105 0.00 % 0.0