กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,240,346.101,975,000.00-59.2 %0.041,414.227,727.7381.3 %5.0
รวม 1,240,346 1,975,000 -59.23 % 0.5 41,414 7,728 81.34 % 5.0