กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,237,636.901,975,000.00-59.6 %0.041,414.227,727.7381.3 %5.0
รวม 1,237,637 1,975,000 -59.58 % 0.0 41,414 7,728 81.34 % 5.0