สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1,241,575.601,187,968.004.3 %2.020,778.2412,894.8237.9 %5.0
รวม 1,241,576 1,187,968 4.32 % 2.0 20,778 12,895 37.94 % 5.0