สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2,077,809.302,086,722.00-0.4 %0.062,688.0644,673.3128.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)1,402,599.30528,041.0062.4 %5.038,543.9447,891.45-24.3 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)1,665,952.002,303,000.00-38.2 %0.054,230.4229,641.3945.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)690,036.63208,470.0069.8 %5.033,747.644,066.6787.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)662,347.50207,728.0068.6 %5.032,615.769,409.7071.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)916,152.88167,491.0081.7 %5.032,578.2623,993.0826.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)700,061.6370,428.0089.9 %5.032,334.363,273.3589.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)681,378.56201,751.2570.4 %5.037,941.416,004.7584.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)553,715.81108,493.0080.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)1,576,217.501,217,400.6022.8 %5.038,385.3519,596.7048.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)629,191.06278,823.0055.7 %5.031,859.147,613.2176.1 %5.0
รวม 11,555,462 7,378,348 36.15 % 5.0 394,924 196,164 50.33 % 5.0