สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข6,772,407.503,546,950.0047.6 %5.052,426.3223,484.1955.2 %5.0
รวม 6,772,408 3,546,950 47.63 % 5.0 52,426 23,484 55.21 % 5.0