สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1,144,079.501,506,022.00-31.6 %0.046,523.2049,176.69-5.7 %0.0
รวม 1,144,080 1,506,022 -31.64 % 0.5 46,523 49,177 -5.70 % 0.5