สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1,005,301.40656,741.0034.7 %5.038,487.664,741.0787.7 %5.0
รวม 1,005,301 656,741 34.67 % 5.0 38,488 4,741 87.68 % 5.0