สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1400286.31205090.013.9 %5.055671.83625518.4954.2 %5.0
รวม 1,400,286 1,205,090 13.94 % 5.0 55,672 25,518 54.16 % 5.0