สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1,403,565.101,205,090.0014.1 %5.055,671.8425,518.4954.2 %5.0
รวม 1,403,565 1,205,090 14.14 % 5.0 55,672 25,518 54.16 % 5.0