สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม893,220.31628,814.0029.6 %5.032,428.206,042.2481.4 %5.0
รวม 893,220 628,814 29.60 % 5.0 32,428 6,042 81.37 % 5.0