กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 893,582.19820,733.008.2 %4.042,708.6611,521.3373.0 %5.0
รวม 893,582 820,733 8.15 % 4.0 42,709 11,521 73.02 % 5.0