กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2,542,882.50595,000.0076.6 %5.0165,911.813,444.6097.9 %5.0
รวม 2,542,883 595,000 76.60 % 5.0 165,912 3,445 97.92 % 5.0