กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 627,657.13595,000.005.2 %2.534,679.403,444.6090.1 %5.0
รวม 627,657 595,000 5.20 % 2.5 34,679 3,445 90.07 % 5.0