สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 665,191.69653,780.001.7 %0.534,738.795,153.0085.2 %5.0
รวม 665,192 653,780 1.72 % 0.5 34,739 5,153 85.17 % 5.0