กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่741,392.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.035,245.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลกไม่ครบ16,206.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,871.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต21,696.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,054.406,361.69-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา21,589.2317,383.0019.5 %5.09,682.862,492.2774.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี19,503.2313,437.0031.1 %5.07,522.222,473.1167.1 %5.0
รวม 41,092 30,820 0.00 % 0.0 23,259 11,327 0.00 % 0.0