กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่743,092.44688,242.007.4 %3.535,245.314,131.1588.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก20,300.7816,206.0020.2 %5.08,545.103,871.8254.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต21,671.3518,169.8516.2 %5.06,054.406,361.69-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา21,649.8417,383.0019.7 %5.09,682.862,492.2774.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี19,514.6613,437.0031.1 %5.07,522.222,473.1167.1 %5.0
รวม 826,229 753,438 8.81 % 4.0 67,050 19,330 71.17 % 5.0