สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 571,504.06241,000.0057.8 %5.030,539.681,969.5593.6 %5.0
รวม 571,504 241,000 57.83 % 5.0 30,540 1,970 93.55 % 5.0