สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 730,152.81582,834.0020.2 %5.036,592.886,338.2182.7 %5.0
รวม 730,153 582,834 20.18 % 5.0 36,593 6,338 82.68 % 5.0