สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน664,103.19512,000.0022.9 %5.033,966.501,486.6195.6 %5.0
รวม 664,103 512,000 22.90 % 5.0 33,967 1,487 95.62 % 5.0