สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน665,634.69512,000.0023.1 %5.033,966.501,486.6195.6 %5.0
รวม 665,635 512,000 23.08 % 5.0 33,967 1,487 95.62 % 5.0