กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์ไม่ครบ604,764.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,739.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักกษาปณ์330,542.78261,754.0020.8 %5.085,116.437,220.2891.5 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน68,037.0654,711.0019.6 %5.019,107.842,727.2485.7 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา54,848.8741,314.0024.7 %5.015,740.2843,171.65-174.3 %0.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน77,809.7671,000.008.8 %4.037,028.102,138.6594.2 %5.0
รวม 531,239 428,779 19.29 % 5.0 156,993 55,258 64.80 % 5.0