สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2,341,560.001,910,682.9018.4 %5.043,390.2726,051.6240.0 %5.0
รวม 2,341,560 1,910,683 18.40 % 5.0 43,390 26,052 39.96 % 5.0