สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1,247,690.40689,745.0044.7 %5.036,039.503,364.5590.7 %5.0
รวม 1,247,690 689,745 44.72 % 5.0 36,040 3,365 90.66 % 5.0