กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง1,456,522.802,243,000.00-54.0 %0.061,055.944,879.1192.0 %5.0
รวม 1,456,523 2,243,000 -54.00 % 0.0 61,056 4,879 92.01 % 5.0