กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร ไม่ครบ3971562.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21605.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.040,895.342,904.8792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2122,275.0189,621.0026.7 %5.031,007.403,668.5288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3231,097.69115,874.1949.9 %5.042,078.764,569.5589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 184,475.4441,926.4850.4 %5.017,742.301,420.2492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10128,876.88105,497.0018.1 %5.030,139.903,014.9290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11142,730.20122,067.2014.5 %5.017,755.622,002.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12109,269.22102,420.686.3 %3.017,974.772,087.6588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13213,235.17177,260.6716.9 %5.020,016.761,615.9291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14146,151.64120,163.6717.8 %5.023,583.152,154.6090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 109,629.1681,742.6825.4 %5.026,447.162,104.6092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1677,090.3461,411.0020.3 %5.016,150.262,786.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1785,372.6823,658.3172.3 %5.017,733.621,843.4289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18218,150.92154,586.3429.1 %5.019,716.791,604.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19217,046.13200,340.007.7 %3.523,568.042,327.3090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1208.4ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20ไม่ครบ72334.961ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1968.278ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21193,708.02166,454.4514.1 %5.036,053.465,251.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029,982.422,369.0592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23250,446.1699,238.0060.4 %5.020,912.642,584.4087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24161,525.69105,249.8634.8 %5.027,742.802,112.3892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13475.581ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26106,383.9455,266.0048.1 %5.028,195.262,788.1890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27247,258.03150,369.0039.2 %5.023,619.853,417.8285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28212,877.53162,900.0023.5 %5.029,337.482,444.4491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29113,610.3996,388.0015.2 %5.015,653.161,550.3690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3268,287.97117,042.8856.4 %5.091,651.662,020.4697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30131,080.3476,499.2041.6 %5.021,117.722,289.4989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4205,987.61174,126.1615.5 %5.024,549.211,786.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5205,477.69149,545.2027.2 %5.023,112.54883.0396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6200,534.95159,404.4520.5 %5.021,622.201,428.0093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8172,933.22134,303.6422.3 %5.024,613.803,817.5484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9123,770.7072,220.4841.6 %5.021,676.542,220.6789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 143,411.5231,326.2027.8 %5.02,725.89365.7586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 261,932.9445,030.7627.3 %5.02,454.52384.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสานไม่ครบ23660.6ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.9505ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง36,610.3317,183.7653.1 %5.02,515.02406.6083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,361.60353.7885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน52,819.5716,635.0068.5 %5.03,182.34532.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 143,522.7417,969.0058.7 %5.01,967.76422.7078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 237,631.3415,448.0458.9 %5.02,309.47430.3581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย35,647.0520,638.0042.1 %5.02,607.51444.6082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่45,766.8625,680.0043.9 %5.02,450.10448.4081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ57,569.6843,008.7225.3 %5.03,412.50572.5183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน52,589.9829,149.7644.6 %5.03,574.98402.8088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน52,810.3737,102.8829.7 %5.02,915.37367.4487.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม42,168.4910,366.7675.4 %5.02,930.34351.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค44,611.3215,600.0065.0 %5.02,528.10568.9077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ59,186.4252,864.1610.7 %5.02,717.02228.9591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา62,344.899,542.0084.7 %5.02,720.93418.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด38,334.3226,951.1629.7 %5.02,383.19532.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 146,719.8831,384.0032.8 %5.02,264.49323.5385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 286,626.3938,685.6455.3 %5.02,768.28425.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 353,262.4612,601.7676.3 %5.02,949.69422.8385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม56,545.0625,206.8055.4 %5.02,593.11456.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 132,406.135,637.7682.6 %5.03,240.45290.7991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 242,925.6028,077.0034.6 %5.03,905.23440.8988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ81,051.498,036.7290.1 %5.03,210.24342.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 140,913.3817,727.0056.7 %5.02,916.56303.9689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,886.57309.6983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,129.34223.4089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง47,855.6936,559.0023.6 %5.02,259.12641.4271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ512.42999ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 246,630.1520,937.7655.1 %5.02,020.84326.3283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ33,248.397,883.0076.3 %5.02,297.76342.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี54,905.3939,003.0029.0 %5.02,713.14522.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,457.60239.4090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 147,153.7327,592.2041.5 %5.02,062.63124.4594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 228,058.927,256.0074.1 %5.01,642.98290.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,562.48384.7585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง54,674.2043,522.7620.4 %5.02,477.45760.0069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว40,677.5317,822.0056.2 %5.02,624.221,018.0861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง91,791.4847,791.0047.9 %5.02,941.10722.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา47,413.4929,160.0038.5 %5.02,340.06481.7579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง41,589.1624,045.0042.2 %5.02,522.88418.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์37,046.7222,305.0039.8 %5.01,968.48289.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร47,626.6927,157.0843.0 %5.03,022.00299.2590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม58,132.1118,760.0067.7 %5.02,759.52665.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก39,001.0720,832.0046.6 %5.02,536.26570.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่39,848.0226,994.0032.3 %5.02,849.67608.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 148085.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02490.76646.074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2ไม่ครบ44109.758ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.1955ประเมินไม่ได้0.0
รวม 6,442,344 4,115,049 36.12 % 5.0 904,820 91,186 89.92 % 5.0