กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 2,818,019.503,763,551.00-33.6 %0.083,689.8821,605.3574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.040,895.342,904.8792.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 2122,545.1589,621.0026.9 %5.031,007.403,668.5288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 3231,639.22115,874.1950.0 %5.042,078.764,569.5589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 184,668.3541,926.4850.5 %5.017,742.301,420.2492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10129,162.23106,176.0017.8 %5.030,139.903,014.9290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11143,715.13122,067.2015.1 %5.017,755.622,002.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12114,401.87102,420.6810.5 %5.017,974.772,087.6588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13213,716.52177,260.6717.1 %5.020,016.761,615.9291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14146,460.42120,163.6718.0 %5.023,583.152,154.6090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 109,872.7381,742.6825.6 %5.026,447.162,104.6092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1677,263.7361,411.0020.5 %5.016,150.262,786.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1785,571.1623,658.3172.4 %5.017,733.621,843.4289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18218,630.38154,586.3429.3 %5.019,716.791,604.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19217,499.70200,340.007.9 %3.523,568.042,327.3090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2236,152.31177,913.6724.7 %5.023,586.741,208.4094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20110,764.1072,334.9634.7 %5.016,499.761,968.2888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21194,120.77166,454.4514.3 %5.036,053.465,251.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029,982.422,369.0592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23250,793.5399,238.0060.4 %5.020,912.642,584.4087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24161,851.58105,249.8635.0 %5.027,742.802,112.3892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25213,639.03145,398.2031.9 %5.027,615.9013,475.5851.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26106,623.6355,266.0048.2 %5.028,195.262,788.1890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27247,608.30150,369.0039.3 %5.023,619.853,417.8285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28213,344.30162,900.0023.6 %5.029,337.482,444.4491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29114,053.5396,388.0015.5 %5.015,653.161,550.3690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3268,996.97117,042.8856.5 %5.091,651.662,020.4697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30131,373.1776,499.2041.8 %5.021,117.722,289.4989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4206,431.38174,126.1615.6 %5.024,549.211,786.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5205,932.19149,545.2027.4 %5.023,112.54883.0396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6200,967.05159,404.4520.7 %5.021,622.201,428.0093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7148,795.2098,591.5033.7 %5.026,153.883,371.3387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8173,311.03134,303.6422.5 %5.024,613.803,817.5484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9124,047.0472,220.4841.8 %5.021,676.542,220.6789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 143,503.2131,326.2028.0 %5.02,725.89365.7586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 262,049.5645,030.7627.4 %5.02,454.52384.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน55,156.8223,660.6057.1 %5.02,500.20186.9592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง36,693.4117,183.7653.2 %5.02,515.02406.6083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง44,133.6830,373.7631.2 %5.02,882.68570.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,361.60353.7885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน52,931.4116,635.0068.6 %5.03,182.34532.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 143,617.3817,969.0058.8 %5.01,967.76422.7078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 237,716.6815,448.0459.0 %5.02,309.47430.3581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย35,723.4820,638.0042.2 %5.02,607.51444.6082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่45,867.3925,680.0044.0 %5.02,450.10448.4081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ57,691.6943,008.7225.5 %5.03,412.50572.5183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน52,701.0729,149.7644.7 %5.03,574.98402.8088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน52,917.9037,102.8829.9 %5.02,915.37367.4487.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม42,259.6210,366.7675.5 %5.02,930.34351.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค44,708.4715,600.0065.1 %5.02,528.10568.9077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ59,319.1952,864.1610.9 %5.02,717.02228.9591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา62,484.279,542.0084.7 %5.02,720.93418.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด38,421.1826,951.1629.9 %5.02,383.19532.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 146,817.7531,384.0033.0 %5.02,264.49323.5385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 286,818.6738,685.6455.4 %5.02,768.28425.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 353,383.6912,601.7676.4 %5.02,949.69422.8385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม56,657.8225,206.8055.5 %5.02,593.11456.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 132,479.925,637.7682.6 %5.03,240.45290.7991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 243,020.8228,077.0034.7 %5.03,905.23440.8988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ81,161.998,036.7290.1 %5.03,210.24342.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 141,003.1717,727.0056.8 %5.02,916.56303.9689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,886.57309.6983.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,129.34223.4089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง47,960.0736,559.0023.8 %5.02,259.12641.4271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,749.42512.4370.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 246,723.7220,937.7655.2 %5.02,020.84326.3283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ33,321.707,883.0076.3 %5.02,297.76342.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี55,027.2939,003.0029.1 %5.02,713.14522.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,457.60239.4090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 147,248.7527,592.2041.6 %5.02,062.63124.4594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 228,123.487,256.0074.2 %5.01,642.98290.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,562.48384.7585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง54,776.8143,522.7620.5 %5.02,477.45760.0069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว40,765.6017,822.0056.3 %5.02,624.221,018.0861.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง91,909.0147,791.0048.0 %5.02,941.10722.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา47,518.3729,160.0038.6 %5.02,340.06481.7579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง41,680.6524,045.0042.3 %5.02,522.88418.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์37,120.9122,305.0039.9 %5.01,968.48289.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร47,739.8527,157.0843.1 %5.03,022.00299.2590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม58,253.9918,760.0067.8 %5.02,759.52665.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก39,087.4320,832.0046.7 %5.02,536.26570.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่39,955.3426,994.0032.4 %5.02,849.67608.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 148,184.0026,323.0045.4 %5.02,490.76646.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 261,599.0444,109.7628.4 %5.01,540.02336.2078.2 %5.0
รวม 10,198,207 8,497,985 16.67 % 5.0 1,091,039 134,421 87.68 % 5.0