สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 574662.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031352.6113694.225888.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 31,353 3,694 88.22 % 5.0