สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ1,879,425.501,509,000.0019.7 %5.052,088.6413,390.6774.3 %5.0
รวม 1,879,426 1,509,000 19.71 % 5.0 52,089 13,391 74.29 % 5.0