กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต1,295,161.802,381,000.00-83.8 %0.050,081.3436,392.6627.3 %5.0
รวม 1,295,162 2,381,000 -83.84 % 0.5 50,081 36,393 27.33 % 5.0