กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต1,292,268.502,381,000.00-84.2 %0.050,081.3436,392.6627.3 %5.0
รวม 1,292,269 2,381,000 -84.25 % 0.0 50,081 36,393 27.33 % 5.0