สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1949646.43864000.0-98.2 %0.071799.156ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,949,646 3,864,000 -98.19 % 0.5 0 0 0.00 % 0.0