กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 951,306.131,506,000.00-58.3 %0.032,203.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 951,306 1,506,000 -58.31 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0