กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 953454.691506000.0-58.0 %0.032203.082ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 953,455 1,506,000 -57.95 % 0.5 0 0 0.00 % 0.0