กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ892,740.50224,000.0074.9 %5.031,327.603,099.5090.1 %5.0
รวม 892,741 224,000 74.91 % 5.0 31,328 3,100 90.11 % 5.0