สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา746,725.19433,043.0042.0 %5.031,865.407,430.6076.7 %5.0
รวม 746,725 433,043 42.01 % 5.0 31,865 7,431 76.68 % 5.0