สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1,905,426.901,758,000.007.7 %3.542,624.247,746.1081.8 %5.0
รวม 1,905,427 1,758,000 7.74 % 3.5 42,624 7,746 81.83 % 5.0