สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1901018.11758000.07.5 %3.542624.2427746.102581.8 %5.0
รวม 1,901,018 1,758,000 7.52 % 3.5 42,624 7,746 81.83 % 5.0