กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา3,477,497.502,490,131.0028.4 %5.032,728.324,315.7386.8 %5.0
รวม 3,477,498 2,490,131 28.39 % 5.0 32,728 4,316 86.81 % 5.0